Φιλάνθρωπο το κράτος, σωτήρες οι μκο, πρόσφυγες οι μετανάστες…κάτι δεν μας κάθεται καλά

εδώ

keim_mko-new-original
Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.